slogan


Sách chuyên khoa huyết học

TT Tên sách Nxb Giá
1 Bài giảng huyết học truyền máu ĐHY Hà Nội 109.000 VNĐ
2 Tế bào gốc và bệnh lý tế bào gốc tạo máu GS. Đỗ Trung Phấn 180.000 VNĐ
3 Đông máu ứng dụng trong lâm sàng PGS.TS. Nguyễn Anh Trí VNĐ
4 Điều trị các bệnh ác tính cơ quan tạo máu PGS.TS. Nguyễn Anh Trí 29.000 VNĐ
5 Huyết học lâm sàng nhi khoa GS. Nguyễn Công Khanh VNĐ
6 Máu truyền máu các bệnh máu thường gặp NXB Y Học 32.000 VNĐ
7 Kỹ thuật xét nghiệm huyết học truyền máu ứng dụng trong lâm sàng NXB YHọc 155.000 VNĐ
8 TRUYỀN MÁU HIỆN ĐẠI ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH GS.TSKH.NGND.ĐỖ TRUNG PHẤN 250.000 VNĐ
9 HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH LÝ HUYẾT HỌC NXB Y HỌC 113.000 VNĐ
10 HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU CƠ BẢN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI 80.000 VNĐ
11 BÀI GIẢNG SAU ĐẠI HỌC HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU T1 GS.TS.PHẠM QUANG VINH - PGS.TS. NGUYỄN HÀ THANH 290.000 VNĐ
12 HUYẾT HỌC CƠ SỞ NXB Y HỌC 150.000 VNĐ


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung