slogan


Sách chuyên khoa tai, mũi, họng

TT Tên sách Nxb Giá
1 Bệnh học tai mũi họng Học Viện Quân Y VNĐ
2 Các phẫu thuật tai mũi họng T1 PGS Lê Văn Lợi 20.000 VNĐ
3 Các phẫu thuật tai mũi họng T2 PGS Lê Văn Lợi 42.000 VNĐ
4 Các phẫu thuật tai mũi họng T3 PGS Lê Văn Lợi 23.500 VNĐ
5 Từ điển thuật ngữ Tai Mũi Họng Pháp -Anh -Việt Anh - Pháp - Việt : Việt - Anh - Pháp GS.TS.Ngô Ngọc Liễn 310.000 VNĐ
6 Tai mũi họng (Đào tạo bác sỹ đa khoa) Bộ Y Tế 65.000 VNĐ
7 Cấp cứu tai mũi họng PGS Lê Văn Lợi h.t. h.ng VNĐ
8 Phẫu thuật nội soi chức năng tai PGS.TS Nguyễn T Phong 65.000 VNĐ
9 Giản yếu bệnh học tai mũi họng GSTS Ngô Ngọc Liễn VNĐ
10 Tai mũi họng Q1 Nhan Trừng Sơn 160.000 VNĐ
11 Tai mũi họng Q2 Nhan Trừng Sơn 160.000 VNĐ
12 Tai mũi họng nhập môn PGS.TS Nhan Trừng Sơn 110.000 VNĐ
13 Chứng viêm mũi, họng và xử trí BS. Nguyễn Tiến Dũng 16.000 VNĐ
14 Điện quang tai mũi họng PGS.TS Nguyễn T Phong 29.000 VNĐ
15 Nội soi phế quản NXB Y Học 74.000 VNĐ
16 Viêm mũi dị ứng NXB Y Học 32.000 VNĐ
17 Viêm mũi dị ứng và viêm mũi vận mạch TS.Vũ Văn Sản 29.000 VNĐ
18 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH CHUYÊN NGÀNH TAI-MŨI -HỌNG BỘ Y TẾ 123.000 VNĐ
19 BỆNH HỌC TAI MŨI HỌNG GS.TS NGÔ NGỌC LIỄN 230.000 VNĐ
20 NỘI SOI TAI MŨI HỌNG KỸ NĂNG KHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN - SÁCH ẢNH MÀU BS.TS.PGS.CAO MINH THÀNH - BS.TS.NGUYỄN QUANG TRUNG 199.000 VNĐ


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung