slogan


Sách chuyên khoa tai, mũi, họng

TT Tên sách Nxb Giá
1 Các phẫu thuật tai mũi họng T2 PGS Lê Văn Lợi 42.000 VNĐ
2 Từ điển thuật ngữ Tai Mũi Họng Pháp -Anh -Việt Anh - Pháp - Việt : Việt - Anh - Pháp GS.TS.Ngô Ngọc Liễn 310.000 VNĐ
3 Tai mũi họng (Đào tạo bác sỹ đa khoa) Bộ Y Tế 65.000 VNĐ
4 Cấp cứu tai mũi họng PGS Lê Văn Lợi h.t. h.ng VNĐ
5 Phẫu thuật nội soi chức năng tai PGS.TS Nguyễn T Phong 65.000 VNĐ
6 Giản yếu bệnh học tai mũi họng GSTS Ngô Ngọc Liễn VNĐ
7 Tai mũi họng Q1 Nhan Trừng Sơn 160.000 VNĐ
8 Tai mũi họng Q2 Nhan Trừng Sơn 160.000 VNĐ
9 Tai mũi họng nhập môn PGS.TS Nhan Trừng Sơn 110.000 VNĐ
10 Chứng viêm mũi, họng và xử trí BS. Nguyễn Tiến Dũng 16.000 VNĐ
11 Điện quang tai mũi họng PGS.TS Nguyễn T Phong VNĐ
12 Nội soi phế quản NXB Y Học 74.000 VNĐ
13 Viêm mũi dị ứng và viêm mũi vận mạch TS.Vũ Văn Sản 29.000 VNĐ
14 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH CHUYÊN NGÀNH TAI-MŨI -HỌNG BỘ Y TẾ 123.000 VNĐ
15 BỆNH HỌC TAI MŨI HỌNG - ĐẦU MẶT CỔ GS.TS NGÔ NGỌC LIỄN 235.000 VNĐ
16 NỘI SOI TAI MŨI HỌNG KỸ NĂNG KHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN - SÁCH ẢNH MÀU BS.TS.PGS.CAO MINH THÀNH - BS.TS.NGUYỄN QUANG TRUNG 199.000 VNĐ
17 PHÁC ĐỒ NỘI TRÚ BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG TP. HỒ CHÍ MINH PGS.TS.BS. TRẦN PHAN CHUNG THỦY 270.000 VNĐ
18 HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH VỀ TAI MŨI HỌNG BỘ Y TẾ 95.000 VNĐ
19 GIÁO TRÌNH TAI MŨI HỌNG TS.BS. NGUYỄN TRIỀU VIỆT - BS.CKII DƯƠNG HỮU NGHỊ 95.000 VNĐ
20 PHƯƠNG PHÁP KHÁM CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH VIÊM MŨI XOANG VÀ VIÊM TAI GIỮA PGS.TS.BS. PHÙNG MINH LƯƠNG 100.000 VNĐ
21 TAI MŨI HỌNG 2021 PGS.TS.BS. LÂM HUYỀN TRÂN 135.000 VNĐ


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung