slogan


Sách chuyên khoa dược

TT Tên sách Nxb Giá
1 Thuốc bệnh 24 chuyên khoa NXB Y HỌC VNĐ
2 THUỐC BIỆT DƯỢC VÀ CÁCH SỬ DỤNG (MỚI NHẤT) NXB Y HỌC 585.000 VNĐ
3 Tra cứu biệt dược mới và thuốc thường dùng T1 Tào Duy Cần 445.000 VNĐ
4 Tra cứu biệt dược mới và thuốc thường dùng T2 Tào Duy Cần 230.000 VNĐ
5 TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ CHÚ Ý KHI CHỈ ĐỊNH - MỚI 2014 Bộ Y Tế 360.000 VNĐ
6 DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM ( MỚI) BỘ Y TẾ 860.000 VNĐ
7 Dùng thuốc và mỹ phẩm nên biết DS. Bùi Văn Uy 84.000 VNĐ
8 Từ điển bách khoa dược học 2007 Tập thể GS TS 240.000 VNĐ
9 THUỐC VÀ CÁCH SỬ DỤNG Bộ Y tế 525.000 VNĐ
10 Dược Điển Việt Nam 4 NXB Y HỌC 600.000 VNĐ
11 Dược thư quốc gia Việt Nam 2012 NXB Y HỌC 510.000 VNĐ
12 Dược thư quốc gia Việt Nam(Dùng cho tuyến y tế cơ sở) MỚI Bộ Y Tế 250.000 VNĐ
13 Mims ( sử dụng thuốc) 2016-MỚI NHẤT Dược 185.000 VNĐ
14 MIMS DRUG REFERENCE VIỆT NAM 2017-2018 Dược 625.000 VNĐ
15 DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM IV - BẢN BỔ SUNG BỘ Y TẾ 258.000 VNĐ
16 DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN (DƯỢC SỸ ĐẠI HỌC) Đ. H Y Hà Nội 96.000 VNĐ
17 HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM PGS.TS. NGUYỄN ĐẠT ANH 275.000 VNĐ
18 Dược lý học lâm sàng Đ. H Y Hà Nội 168.000 VNĐ
19 THUỐC GIẢM ĐAU CHÔNG VIÊM VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG DƯỢC LÝ ĐỖ TRUNG ĐÀM 280.000 VNĐ
20 KHÁNG SINH DÙNG TRONG HỒI SỨC TÍCH CỰC NXB Y Học 250.000 VNĐ
21 Dược liệu (Sau đại học) Học Viện Quân Y 75.000 VNĐ
22 Dược liệu học T2 (Sách đào tạo dược sỹ ĐH) Y học 88.000 VNĐ
23 Dược lý học T1(Dùng đào tạo BS đa khoa) Bộ Y Tế 55.000 VNĐ
24 Dược lý học T2(Dùng đào tạo BS đa khoa) Bộ Y Tế 94.000 VNĐ
25 Dược lý học T1(Dược sỹ đại học) Bộ Y Tế 57.000 VNĐ
26 Dược lý học T2 (Dược sỹ đại học) Bộ Y Tế 94.000 VNĐ
27 Đông dược Đ. H Y Hà Nội 27.000 VNĐ
28 Hóa dược T1 (Dược sỹ đại học) Bộ Y Tế 79.000 VNĐ
29 Hóa dược T2 (Dược sỹ đại học) Bộ Y Tế 79.000 VNĐ
30 Hóa dược - Dược lý (Dược sỹ trung học) Bộ Y Tế 93.000 VNĐ
31 Hóa dược - Dược lý T3 (Dược sỹ trung học) Bộ Y Tế 34.000 VNĐ
32 Hóa hữu cơ hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức T1 NXB Y Học 64.000 VNĐ
33 Hóa hữu cơ hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức T2 NXB Y Học 46.000 VNĐ
34 Sinh học đại cương(Đào tạo dược sỹ đại học) Bộ Y Tế 62.000 VNĐ
35 Ký sinh trùng(Đào tạo dược sỹ đại học) Bộ Y Tế 49.000 VNĐ
36 Vật lý đại cương(Đào tạo dược sỹ đại học) Bộ Y Tế 120.000 VNĐ
37 Hóa dược 1 (Đào tạo dược sỹ đại học) Bộ Y Tế 138.000 VNĐ
38 Hoá dược 2(Đào tạo dược sỹ đại học) Bộ Y Tế 150.000 VNĐ
39 Công nghệ sinh học dược(Đào tạo dược sỹ đại học) Bộ Y Tế 78.000 VNĐ
40 Hoá sinh học( Đào tạo dược sỹ đại học) Bộ Y Tế 68.000 VNĐ
41 Giải phẫu sinh lý người(Đào tạo dược sỹ đại học) Bộ Y Tế 120.000 VNĐ
42 Vi sinh vật học(Đào tạo dược sỹ đại học) Bộ Y Tế 84.000 VNĐ
43 Sinh học phân tử (Đào tạo dược sỹ đại học) Bộ Y Tế 60.000 VNĐ
44 Kiểm nghiệm thuốc( Đào tạo dược sỹ đại học) Bộ Y Tế 40.000 VNĐ
45 Hóa học hữu cơ T1 (Dược sỹ đại học) Bộ Y tế 98.000 VNĐ
46 Hóa học hữu cơ T2 (Dược sỹ đại học) Bộ Y tế 81.000 VNĐ
47 Hóa phân tích T1 (Dược sỹ đại học) Bộ Y Tế 66.000 VNĐ
48 Hóa phân tích T2 (Dược sỹ đại học) Bộ Y Tế 86.000 VNĐ
49 Hóa phân tích lý thuyết và thực hành(Dược sỹ trung học) Bộ Y Tế 58.000 VNĐ
50 Hóa sinh ( Bác sỹ đa khoa) Bộ Y tế 66.000 VNĐ
51 Hóa sinh lâm sàng (TRung cấp y tế) Vụ KH - ĐT 34.500 VNĐ
52 Hóa sinh học (Dược sỹ đại học) Bộ Y Tế 120.000 VNĐ
53 Bào chế và sinh dược học T2 (Dược sỹ đại học) Bộ Y Tế 95.000 VNĐ
54 Công nghệ bào chế dược phẩm (Dược sỹ đại học) Bộ Y tế 72.000 VNĐ
55 Kỹ thuật bào chế sinh dược học các dạng thuốc T1(Dược sỹ đại học) Bộ Y tế 79.000 VNĐ
56 Kỹ thuật bào chế sinh dược học các dạng thuốc T2 (Dược sỹ đại học) Bộ Y tế 68.000 VNĐ
57 Kỹ thuật chế biến và bào chế thuốc cổ truyền Đ. H Y Hà Nội 18.000 VNĐ
58 Kỹ thuật sản xuất dược phẩm (Dược sỹ đại học) Đ. H Y Hà Nội 101.000 VNĐ
59 Một số chuyên đề bào chế hiện đại (Sau đại học ) Đ. H Dược 36.500 VNĐ
60 Phương pháp nghiên cứu y dược học Học Viện Quân Y 115.000 VNĐ
61 Phương pháp chế biến thuốc cổ truyền Đ. H Y Hà Nội 38.500 VNĐ
62 Phương pháp nghiên cứu tác dụng dược lý của thuốc từ thảo dược Viện Dược Liệu VNĐ
63 Nghiên cứu thuốc từ thảo dược Viện Dược Liệu 195.000 VNĐ
64 Nghiên cứu phát triển dược liệu và đông được ở VN Viện Dược Liệu 200.000 VNĐ
65 Sinh dược học bào chế (Sau đại học) NXB Y Học 41.000 VNĐ
66 Tổ chức quản lý dược (GT giảng dạy) Học Viện Quân Y 92.000 VNĐ
67 Thực vật học (Dược sỹ đại học) Bộ Y Tế 74.000 VNĐ
68 Thực vật dược(Đào tạo dược sỹ đại học) Bộ Y Tế 85.000 VNĐ
69 Dược học và thuốc thiết yếu (Trung cấp dược) Bộ Y Tế 19.000 VNĐ
70 Dược liệu (Đào tạo dược sỹ trung học) NXB Y Học 42.000 VNĐ
71 Cách chọn vị thuốc tốt bào chế đúng xây dựng phương thang hay theo kinh thư NXB Y Học 130.000 VNĐ
72 Dược thảo toàn thư Sách Dịch VNĐ
73 Nấm linh chi Viện dược liệu 108.000 VNĐ
74 Cơ sở công nghệ sản xuất dược phẩm Từ Minh Koóng 38.500 VNĐ
75 Cytokin và các biểu hiện bệnh lý lâm sàng PGS.TS Phạm Văn Thức 76.000 VNĐ
76 Công trình nghiên cứu khoa học viện dược liệu (2006-2011) Viện Dược Liệu 385.000 VNĐ
77 Hóa sinh cho thầy thuốc lâm sàng Sách Dịch VNĐ
78 Bệnh thường mắc thuốc cần dùng DS Phạm Thiệp VNĐ
79 Hướng dẫn điều trị và sử dụng thuốc NXB Y Học 58.000 VNĐ
80 Các thuốc chữa bệnh ngoài da, da liễu phong DSCKII.Trần Sỹ Viên 48.000 VNĐ
81 Các thuốc hỗ trợ điều trị nghiện ma tuý GS.TSKH.Đái Duy Ban 29.000 VNĐ
82 Các thuốc giảm đau chống viêm GS.TS Đào Văn Phan 44.000 VNĐ
83 Các thuốc chống dị ứng NXB Y Học 88.000 VNĐ
84 Thuốc thường dùng BS. Quách Tuấn Vinh 28.000 VNĐ
85 Nghiên cứu sử dụng Tetrodotoxin làm thuốc hỗ trợ điều trị các bệnh tim mạch, ung thư, nghiện ma túy, nghiện thuốc lá, nghiện rượu và HIV/AIDS GSTSKH. Đái Duy Ban 32.000 VNĐ
86 Hướng dẫn sử dụng kháng sinh Bộ Y Tế 72.000 VNĐ
87 Hướng dẫn dùng thuốc trong điều dưỡng cho mọi người GS.TS Nguyễn Xuân Thắng 75.000 VNĐ
88 Hợp chất thiên nhiên dùng làm thuốc GSTS. Nguyễn Văn Đán 24.000 VNĐ
89 Hóa sinh phân tử của miễn dịch dị ứng TSKH Vũ Thị Minh Thục 17.000 VNĐ
90 Kháng sinh học ứng dụng GSTS . Nguyễn Khang 58.500 VNĐ
91 Kháng sinh trị liệu trong thực hành lâm sàng NXB Y Học VNĐ
92 Kinh tế y tế Bộ Y Tế 36.000 VNĐ
93 Quản lý y tế Bộ Y Tế 40.000 VNĐ
94 Kinh tế y tế và bảo hiểm y tế Bộ Y Tế 24.000 VNĐ
95 Quy chế quản lý chất thải y tế Bộ Y Tế 8.500 VNĐ
96 Quản lý và tổ chức y tế Bộ Y Tế 28.000 VNĐ
97 Quản lý và kinh tế dược Bộ Y tế VNĐ
98 Thống kê y tế công cộng( phần thống kê cơ bản) Bộ Y tế 40.000 VNĐ
99 Thống kê y tế công cộng( phần phân tích số liệu) Bộ Y tế 41.000 VNĐ
100 Nhiễm trùng bệnh viện PGS.TS Đặng Đức Anh 36.000 VNĐ
101 Quản lý bệnh viện Bộ Y tế VNĐ
102 Khai thác tinh dầu làm thuốc và xuất khẩu NXB Y Học 10.000 VNĐ
103 Kỹ thuật trồng, sử dụng chế biến cây thuốc TS . Nguyễn Bá Hoạt VNĐ
104 Nghiên cứu và sản xuất thuốc mỡ NXB Y Học 43.000 VNĐ
105 Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân Bộ Y Tế 17.000 VNĐ
106 Receptor màng tế bào và tác dụng của thuốc PGS. Nguyễn Xuân Thắng 68.000 VNĐ
107 Quản lý chất lượng thuốc Bộ Y Tế 32.000 VNĐ
108 Vác xin chế phẩm miễn dịch trong phòng và điều trị GS. Nguyễn Đình Bằng 32.000 VNĐ
109 Kiểm nghiệm dược phẩm (Dược sỹ đại học) Bộ Y tế 45.000 VNĐ
110 Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm Đ. H Y Hà Nội 45.000 VNĐ
111 Dịch tễ dược học (Dược sỹ đaị học) Bộ Y Tế 62.000 VNĐ
112 Dịch tễ học Học Viện Quân Y 95.000 VNĐ
113 Mô phôi (phần mô học) Bộ Y Tế 83.000 VNĐ
114 Kinh tế y tế (Giáo trình giảng dạy sau đại học) Học Viện Quân Y 58.000 VNĐ
115 Tổ chức quản lý dược (GT giảng dạy) Học Viện Quân Y 92.000 VNĐ
116 Môi trường và độc chất môi trường Đ.H Dược 65.000 VNĐ
117 KỸ THUẬT CHIẾT XUẤT DƯỢC LIỆU VIỆN DƯỢC LIỆU 216.000 VNĐ
118 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VÀ HIỆN ĐẠI VỀ CÔNG NGHỆ BÀO CHẾ CÁC DẠNG THUỐC TS.HOÀNG NGỌC HÙNG - DS.VŨ CHU HÙNG 118.000 VNĐ
119 BỆNH HỌC( DƯỢC SỸ ĐẠI HỌC) NXB Y HỌC 89.000 VNĐ
120 CHĂM SÓC DƯỢC (DƯỢC SỸ VÀ HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC) NXB Y HỌC 77.000 VNĐ
121 GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM NXB Y HỌC 65.000 VNĐ
122 THUỐC BIỆT DƯỢC VÀ BỆNH DSCK 2 TÀO DUY CẦN 360.000 VNĐ
123 TRA CỨU BIỆT DƯỢC MỚI VÀ THUỐC THƯỜNG DÙNG T3 DS. TÀO DUY CẦN 380.000 VNĐ
124 DỊCH TỄ HỌC ỨNG DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP(SAU ĐẠI HỌC) PGS.TS. KHƯƠNG VAN DUY 66.000 VNĐ
125 CÁC XÉT NGHIỆM THƯỜNG QUY ÁP DỤNG TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG PGS.TS NGUYỄN ĐẠT ANH - DSCKII. NGUYỄN THỊ HƯƠNG 430.000 VNĐ
126 XÉT NGHIỆM SỬ DỤNG TRONG LÂM SÀNG GS. NGUYỄN THẾ KHÁNH - GS. PHẠM TỬ DƯƠNG 250.000 VNĐ
127 CẨM NANG TRA CỨU NHANH THUỐC NXB Y HỌC 480.000 VNĐ
128 HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ NGUYÊN TẮC SẢN XUẤT THUỐC KHÁM, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BỆNH TRỦYỀN NHIỄM,SỬ DỤNG VÀ BÁN LẺ THUỐC TRONG BỆNH VIỆN VÀ CÁC TUYẾN CƠ SỞ BỘ Y TẾ 325.000 VNĐ
129 DƯỢC LIỆU HỌC T1( DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC) NGÔ VÂN THU - TRẦN HÙNG VNĐ
130 THỰC TẬP DƯỢC LIỆU Học Viện Quân Y 195.000 VNĐ
131 DƯỢC LÂM SÀNG NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN VÀ SỬ DỤNG THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ T1 GS.TS.HOÀNG THỊ KIM HUYỀN 79.000 VNĐ
132 DƯỢC LÂM SÀNG NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN VÀ SỬ DỤNG THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ T2 GS.TS.HOÀNG THỊ KIM HUYỀN 145.000 VNĐ
133 HÓA ĐẠI CƯƠNG - VÔ CƠ T1 NXB Y HỌC 92.000 VNĐ
134 HÓA ĐẠI CƯƠNG - VÔ CƠ T2 NXB Y HỌC 113.000 VNĐ
135 KỸ THUẬT HÓA DƯỢC T1 NXB Y HỌC 74.000 VNĐ
136 KỸ THUẬT HÓA DƯỢC T2 NXB Y HỌC 93.000 VNĐ
137 HÓA LÝ DƯỢC NXB Y HỌC 93.000 VNĐ
138 ĐÁNH GIÁ VỀ LƯỢNG CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Y DƯỢC SINH HỌC NXB Y HỌC 190.000 VNĐ
139 KỶ YÊU CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VIỆN DƯỢC LIỆU 2011 - 2015 VIỆN DƯỢC LIỆU 315.000 VNĐ
140 DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM T1 - LẦN XUẤT BẢN THỨ 5 BỘ Y TẾ 520.000 VNĐ
141 DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM T2 - LẦN XUẤT BẢN THỨ 5 BỘ Y TẾ 500.000 VNĐ
142 SINH HỌC TẾ BÀO VÀ DI TRUYỀN Y HỌC NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 160.000 VNĐ
143 HÓA SINH - CÓ ẢNH MÀU GS.BS TẠ THÀNH VĂN 160.000 VNĐ


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung