slogan


Sách chuyên khoa dược

KỸ THUẬT CHIẾT XUẤT DƯỢC LIỆU
Nhà xuất bản : VIỆN DƯỢC LIỆU
Giá bìa : 216.000 VNĐ
Giá bán : 216.000 VNĐ
Đặt mua
Cuốn sách “Kỹ thuật chiết xuất dược liệu” được biên soạn làm tài liệu giảng dạy sau đại học và giúp cho cán bộ trẻ có quan tâm về lĩnh vực dược liệu tham khảo trong học tập và công tác. 
Sau phần nguyên lý chung trong chiết xuất dược liệu,tập trung giới thiệu các phương pháp chiết xuất siêu âm, chiết xuất xung điện, chiết xuất lỏng - lỏng, chiết xuất dung môi siêu tốc, chiết xuất bằng khí hoá lỏng siêu tới hạn, là những phương pháp chiết xuất đang được quan tâm nghiên cứu, ứng dụng.
Trong phần cô dịch chiết, giới thiệu ba phương pháp: cô màng phun, cô màng mỏng và kỹ thuật đông khô. Chương V được tập trung giới thiệu phương pháp sấy phun.
Bên cạnh các kiến thức về nguyên lý, kỹ thuật, còn giới thiệu về nguyên lý thiết bị, ứng dụng ở quy mô công nghiệp. Một số nội dung khác có liên quan đến chiết xuất như chiết xuất ở phòng thí nghiệm, chiết xuất ứng dụng trong kiểm nghiệm chất lượng, loại tạp, tinh chế, kết tinh, lắng, gạn, lọc v.v… đã được nhiều tài liệu khác biên soạn khá đầy đủ.
Mục tiêu của giáo trình này là giới thiệu một số kiến thức để học viên tự lựa chọn phương pháp và tự xây dựng quy trình chiết xuất một số chất cần thiết và tiếp thu thêm các kỹ thuật mới. 

Mục lục:
Chương I: Tầm quan trọng của kỹ thuật chiết xuất
Chương II: Nguyên lý và các thông số đặc trưng trong quá trình chiết xuất
Chương III: Kỹ thuật chiết xuất 
  I. Các phương pháp chiết xuất dựa trên nguyên lý tạo cân bằng nồng độ
  II. Chiết siêu âm
  III. Phương pháp chiết xung điện
  IV. Các phương pháp chiết xuất ngấm kiệt
  V. Phương pháp chiết xuất ngược dòng
  VI. Chiết xuất lỏng - lỏng
  VII. Chiết xuất dung môi siêu tốc
  VIII. Chiết xuất bằng khí hoá lỏng siêu tới hạn 
Chương IV: Cô đặc dịch chiết 
Chương V: Sấy
Chương VI: Phương pháp chiết xuất một số hoạt chất từ dược liệu
Tài liệu tham khảo.
* Các tin cùng chuyên mục


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung