slogan


Sách chuyên khoa nội

img01

BỆNH HỌC NỘI T1 ( SĐH)
Nhà xuất bản:Đ. H Y Hà Nội
Giá bìa : 150.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

BỆNH HỌC NỘI KHOA T1 2022
Nhà xuất bản:Đ. H Y Hà Nội
Giá bìa : 230.000 VNĐ
   Cuốn sách do cán bộ giảng dạy các bộ môn nội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội biên soạn nhằm cung cấp một số tài liệu để sinh viên theo chương trình cải cách ...
Chi tiết Đặt mua

img01

BỆNH HỌC NỘI KHOA T2 2022
Nhà xuất bản:NXB y học
Giá bìa : 220.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Bài giảng bệnh học nội khoa T1(SĐH)
Nhà xuất bản:Học Viện Quân y
Giá bìa : 165.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Bài giảng bệnh học nội khoa T2(SĐH)
Nhà xuất bản:Học Viện Quân y
Giá bìa : 145.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

NỘI TIÊU HÓA
Nhà xuất bản:Học Viện Quân y
Giá bìa : 275.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

TRIỆU CHỨNG HỌC NỘI KHOA T1
Nhà xuất bản:Đ H Y Hà Nội
Giá bìa : 229.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

TRIỆU CHỨNG HỌC NỘI KHOA T2
Nhà xuất bản:Đ H Y Hà Nội
Giá bìa : 189.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung