slogan


Sách chuyên khoa giải phẫu – phẫu thuật

TT Tên sách Nxb Giá
1 Bệnh học chấn thương chỉnh hình Học Viện Quân Y 165.000 VNĐ
2 Kỹ thuật mổ chấn thương chỉnh hình NXB Y Học 201.000 VNĐ
3 Kỹ thuật mổ NXB Y Học 142.000 VNĐ
4 Các phương pháp chẩn đoán bệnh lý lồng ngực PGS.TS. Phạm Vinh Quang 47.000 VNĐ
5 Chấn thương sọ não NXB Y Học 21.500 VNĐ
6 Máu tụ nội sọ do chấn thương PGS.TS.Bùi Quang Tuyển 33.000 VNĐ
7 Phẫu thuật tạo hình NXB YHọc 145.000 VNĐ
8 Kỹ thuật vi phẫu mạch máu thần kinh NXB KHKT 315.000 VNĐ
9 Phẫu thuật gan mật ĐHY Hà Nội 32.000 VNĐ
10 Phẫu thuật cắt tuyến ức điều trị bệnh nhược cơ PGS.TS. Phạm Vinh Quang 48.000 VNĐ
11 Phẫu thuật nội soi ổ bụng NXB Y Học 118.000 VNĐ
12 Phẫu thuật thực hành T1 Học Viện Quân Y 165.000 VNĐ
13 Phẫu thuật thực hành T2 Học Viện Quân Y 145.000 VNĐ
14 Bài giảng giải phẫu học ĐHY Hà Nội 74.000 VNĐ
15 Giải phẫu người (Sinh viên, BS đa khoa) ĐHY Hà Nội 125.000 VNĐ
16 Giản yếu giải phẫu người YHọc TPHCM 130.000 VNĐ
17 Giải phẫu ngực bụng YHọc TPHCM 110.000 VNĐ
18 Giải phẫu chi trên chi dưới YHọc TPHCM 140.000 VNĐ
19 Giải phẫu đầu mặt cổ YHọc TPHCM 135.000 VNĐ
20 Giải phẫu bệnh học(Đào tạo bác sỹ đa khoa) Bộ y tế 160.000 VNĐ
21 Giải phẫu bệnh học ĐHY Hà Nội 112.000 VNĐ
22 Giải phẫu sinh lý Vụ khoa học và đào tạo 91.000 VNĐ
23 Atlas giải phẫu người (ảnh vẽ) 2019 NXB YHọc 580.000 VNĐ
24 Atlas phần nội tạng NXB YHọc 226.000 VNĐ
25 Atlas mô bệnh học NXB YHọc 340.000 VNĐ
26 Giải phẫu bệnh đại cương Học Viện Quân Y 95.000 VNĐ
27 Giải phẫu học-SĐH (Đầu mặt cổ, thần kinh) Học Viện Quân Y 185.000 VNĐ
28 Giải phẫu học-SĐH (Ngực – Bụng ) Học Viện Quân Y 175.000 VNĐ
29 Tranh Giải phẫu 13 Tờ NXB Y Học 150.000 VNĐ
30 Giải phẫu bệnh Bộ Y Tế 34.000 VNĐ
31 Giải phẫu chức năng hệ vận động và hệ thần kinh( cao đẳng vật lý trị liệu / phục hồi chức năng) Bộ Y Tế 50.000 VNĐ
32 CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG TRẬT KHỚP CHI TRÊN PGS.TS. TRẦN TRUNG DŨNG 450.000 VNĐ
33 GIẢI PHẪU NGƯỜI T1 GS.TS.BS. TRỊNH VĂN MINH 220.000 VNĐ
34 GIẢI PHẪU NGƯỜI T2 GS.TS.BS. TRỊNH VĂN MINH 210.000 VNĐ
35 GIẢI PHẪU NGƯỜI T3 GS.TS.BS. TRỊNH VĂN MINH 200.000 VNĐ
36 PHẪU THUẬT MẠCH MÁU NGUYÊN TẮC VÀ KỸ THUẬT ĐẶNG HANH ĐỆ-ĐOÀN QUỐC HƯNG-NGUYỄN DUY HUỀ-HOÀNG VIỆT DŨNG-BÙI QUANG HUY 60.000 VNĐ
37 BÀI GIẢNG PHẪU THUẬT NỘI SOI CƠ BẢN( BS VÀ HV SĐH) NXB Y HỌC 225.000 VNĐ
38 CÁC VẤN ĐỀ CƠ BANTRONG PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẪM MỸ-PHẦN 1 ĐẠI CƯƠNG NXB Y HỌC 51.000 VNĐ
39 GHÉP DA TRONG PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẪM MỸ PGS.TS.TRẦN THIẾT SƠN 250.000 VNĐ
40 PHÂN LOẠI TỔN THƯƠNG DO CHẤN THƯƠNG HVQY 265.000 VNĐ
41 GIẢI PHẪU ỨNG DỤNG MẠCH, THẦN KINH, KHỚP CHI TRÊN , CHI DƯỚI HVQY 215.000 VNĐ
42 LÂM SÀNG VÀ KỸ THUẬT XỬ TRÍ VẾT THƯƠNG, CHẤN THƯƠNG MẠCH MÁU CHI THỂ HVQY 345.000 VNĐ
43 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH GIẢI PHẪU BỆNH , TẾ BÀO HỌC BỘ Y TẾ 180.000 VNĐ
44 PHƯƠNG PHÁP GIÃN DA TRONG PHẪU THUẬT TẠO HÌNH VÀ THẨM MỸ GS.TS. TRẦN THIẾT SƠN 210.000 VNĐ
45 GIẢI PHẪU HỌC HỆ THỐNG - 2019 NXB Y HỌC 120.000 VNĐ
46 TỔN THƯƠNG SỤN CHÊM - CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TS.BS. VÕ THÀNH TOÀN 180.000 VNĐ
47 PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 2108 - PHẦN 1 TS.BSCKII. PHAN QUANG TRÍ 275.000 VNĐ
48 PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 2108 - PHẦN 2 TS.BSCKII. PHAN QUANG TRÍ 220.000 VNĐ
49 DA LIỄU THẨM MỸ TẬP SỐ 3 - CẬP NHẬT VỀ BOTULINUM TOXIN VÀ CHẤT LÀM ĐẦY TS.BS. NGUYỄN TRỌNG HÀO 400.000 VNĐ
50 ATLAS PHƯƠNG PHÁP GIÃN DA TRONG PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ TS.BS. NGUYỄN TRỌNG HÀO 686.000 VNĐ
51 GIẢI PHẪU HỌC - CHƯƠNG TRÌNH Y KHOA ĐỔI MỚI T1 NXB Y HỌC 125.000 VNĐ
52 GIẢI PHẪU HỌC - CHƯƠNG TRÌNH Y KHOA ĐỔI MỚI T2 NXB Y HỌC 185.000 VNĐ
53 GIẢI PHẪU HỌC T1 PGS.TS. NGUYỄN VĂN LÂM 177.000 VNĐ
54 GIẢI PHẪU HỌC T2 PGS.TS NGUYỄN VĂN LÂM 148.000 VNĐ
55 PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP GỐI PGS.TS. NGUYỄN XUÂN THÙY 90.000 VNĐ
56 CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH PGS. NGUYỄN ĐỨC PHÚC - PGS.TS. NGUYỄN TRUNG SINH 360.000 VNĐ
57 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM GIẢI PHẪU HỌC NGUYỄN HOÀNG VŨ 70.000 VNĐ
58 BÀI GIẢNG GIẢI PHẪU HỌC T1 NXB Y HỌC 150.000 VNĐ
59 BÀI GIẢNG GIẢI PHẪU HỌC T2 NXB Y HỌC 155.000 VNĐ
60 CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ - PHẦN III ĐẦU MẶT CỔ NXB Y HỌC 85.000 VNĐ


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung