slogan


Sách chuyên khoa giải phẫu – phẫu thuật

TT Tên sách Nxb Giá
1 Chấn thương chỉnh hình Nguyễn Đức Phúc 301.000 VNĐ
2 Bệnh học chấn thương chỉnh hình Học Viện Quân Y 165.000 VNĐ
3 Kỹ thuật mổ chấn thương chỉnh hình NXB Y Học 201.000 VNĐ
4 Kỹ thuật mổ NXB Y Học 142.000 VNĐ
5 Các phương pháp chẩn đoán bệnh lý lồng ngực PGS.TS. Phạm Vinh Quang 47.000 VNĐ
6 Chấn thương sọ não NXB Y Học 21.500 VNĐ
7 Máu tụ nội sọ do chấn thương PGS.TS.Bùi Quang Tuyển 33.000 VNĐ
8 Phẫu thuật tạo hình NXB YHọc 145.000 VNĐ
9 Kỹ thuật vi phẫu mạch máu thần kinh NXB KHKT 315.000 VNĐ
10 Phẫu thuật gan mật ĐHY Hà Nội 32.000 VNĐ
11 Phẫu thuật cắt tuyến ức điều trị bệnh nhược cơ PGS.TS. Phạm Vinh Quang 48.000 VNĐ
12 Phẫu thuật nội soi ổ bụng NXB Y Học 118.000 VNĐ
13 Phẫu thuật thực hành T1 Học Viện Quân Y 165.000 VNĐ
14 Phẫu thuật thực hành T2 Học Viện Quân Y 145.000 VNĐ
15 Bài giảng giải phẫu học ĐHY Hà Nội 74.000 VNĐ
16 Bài giảng giải phẫu học T1 tái bản có bổ sung mới 2018 ĐHYD TPHCM 150.000 VNĐ
17 Bài giảng giải phẫu học T2 tái bản có bổ sung năm 2018 ĐHYD TPHCM 155.000 VNĐ
18 Giải phẫu người (Sinh viên, BS đa khoa) ĐHY Hà Nội 125.000 VNĐ
19 Phẫu thuật thực hành YHọc TPHCM 70.000 VNĐ
20 Giản yếu giải phẫu người YHọc TPHCM 130.000 VNĐ
21 Giải phẫu ngực bụng YHọc TPHCM 110.000 VNĐ
22 Giải phẫu chi trên chi dưới YHọc TPHCM 140.000 VNĐ
23 Giải phẫu đầu mặt cổ YHọc TPHCM 135.000 VNĐ
24 Giải phẫu bệnh học(Đào tạo bác sỹ đa khoa) Bộ y tế 160.000 VNĐ
25 Giải phẫu bệnh học ĐHY Hà Nội 112.000 VNĐ
26 Giải phẫu sinh lý Vụ khoa học và đào tạo 91.000 VNĐ
27 Atlas giải phẫu người (ảnh vẽ) 2018 NXB YHọc 550.000 VNĐ
28 Atlas phần nội tạng NXB YHọc 226.000 VNĐ
29 Atlas mô bệnh học NXB YHọc 340.000 VNĐ
30 Giải phẫu bệnh đại cương Học Viện Quân Y 95.000 VNĐ
31 Giải phẫu học-SĐH (Đầu mặt cổ, thần kinh) Học Viện Quân Y 185.000 VNĐ
32 Giải phẫu học-SĐH (Ngực – Bụng ) Học Viện Quân Y 175.000 VNĐ
33 Tranh Giải phẫu 13 Tờ NXB Y Học 150.000 VNĐ
34 Giải phẫu bệnh Bộ Y Tế 34.000 VNĐ
35 Giải phẫu chức năng hệ vận động và hệ thần kinh( cao đẳng vật lý trị liệu / phục hồi chức năng) Bộ Y Tế 50.000 VNĐ
36 CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG TRẬT KHỚP CHI TRÊN PGS.TS. TRẦN TRUNG DŨNG 450.000 VNĐ
37 GIẢI PHẪU NGƯỜI T1 GS.TS.BS. TRỊNH VĂN MINH 220.000 VNĐ
38 GIẢI PHẪU NGƯỜI T2 GS.TS.BS. TRỊNH VĂN MINH 210.000 VNĐ
39 GIẢI PHẪU NGƯỜI T3 GS.TS.BS. TRỊNH VĂN MINH 200.000 VNĐ
40 PHẪU THUẬT MẠCH MÁU NGUYÊN TẮC VÀ KỸ THUẬT ĐẶNG HANH ĐỆ-ĐOÀN QUỐC HƯNG-NGUYỄN DUY HUỀ-HOÀNG VIỆT DŨNG-BÙI QUANG HUY 60.000 VNĐ
41 BÀI GIẢNG PHẪU THUẬT NỘI SOI CƠ BẢN( BS VÀ HV SĐH) NXB Y HỌC 225.000 VNĐ
42 CÁC VẤN ĐỀ CƠ BANTRONG PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẪM MỸ-PHẦN 1 ĐẠI CƯƠNG NXB Y HỌC 51.000 VNĐ
43 GHÉP DA TRONG PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẪM MỸ PGS.TS.TRẦN THIẾT SƠN 250.000 VNĐ
44 PHÂN LOẠI TỔN THƯƠNG DO CHẤN THƯƠNG HVQY 265.000 VNĐ
45 GIẢI PHẪU ỨNG DỤNG MẠCH, THẦN KINH, KHỚP CHI TRÊN , CHI DƯỚI HVQY 215.000 VNĐ
46 LÂM SÀNG VÀ KỸ THUẬT XỬ TRÍ VẾT THƯƠNG, CHẤN THƯƠNG MẠCH MÁU CHI THỂ HVQY 345.000 VNĐ
47 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH GIẢI PHẪU BỆNH , TẾ BÀO HỌC BỘ Y TẾ 180.000 VNĐ
48 PHƯƠNG PHÁP GIÃN DA TRONG PHẪU THUẬT TẠO HÌNH VÀ THẨM MỸ GS.TS. TRẦN THIẾT SƠN 210.000 VNĐ


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung