slogan


Dịch tễ - Truyền nhiễm – Da Liễu – Dinh Dưỡng thực phẩm

TT Tên sách Nxb Giá
1 MIỄN DỊCH HỌC ĐHY Hà Nội 93.000 VNĐ
2 Y HỌC HẠT NHÂN GS PHAN VĂN DUYỆT 50.000 VNĐ
3 CÁC BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH GS HOÀNG MINH 80.000 VNĐ
4 BÀI GIẢNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM NXB YHọc 100.000 VNĐ
5 Bệnh học truyển nhiễm và nhiệt đới NXB YHọc 106.000 VNĐ
6 Các bệnh da liễu thường gặp NXB YHọc 85.000 VNĐ
7 Da liễu học Bộ Y Tế 41.000 VNĐ
8 Bệnh da và hoa liễu Học Viện Quân Y 135.000 VNĐ
9 Các thuốc chữa bệnh ngoài da, da liễu NXB YHọc 48.000 VNĐ
10 Những vấn đề cơ bản trong dinh dưỡng lâm sàng NXB Y Học 250.000 VNĐ
11 Các văn bản quy phạm pháp luật VSATTP T1 Bộ Y Tế 108.000 VNĐ
12 Các văn bản quy phạm pháp luật VSATTP T2 Bộ Y Tế 65.000 VNĐ
13 BỆNH BẠCH BIẾN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ PGS.TS.ĐẶNG VĂN EM 86.000 VNĐ
14 LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ PGS.TS.ĐẶNG VĂN EM 45.000 VNĐ
15 HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH DA LIỄU NXB Y HỌC 130.000 VNĐ
16 HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH TRUYỀN NHIỄM BỘ Y TẾ 110.000 VNĐ
17 BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ NHIỆT ĐỚI T1 GS.TSKH LÊ ĐĂNG HÀ 250.000 VNĐ
18 BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ NHIỆT ĐỚI T2 GS.TSKH LÊ ĐĂNG HÀ 490.000 VNĐ
19 BỆNH HỌC DA LIỄU T1 NXB Y HỌC 1.000.000 VNĐ
20 BỆNH HỌC DA LIỄU T2 NXB Y HỌC 1.000.000 VNĐ
21 BỆNH HỌC DA LIỄU T3 NXB Y HỌC 1.000.000 VNĐ
22 HÌNH ẢNH LÂM SÀNG VÀ BỆNH HỌC TRONG CHUYÊN NGÀNH DA LIỄU NGƯỜI DỊCH : PGS.TS NGUYỄN VĂN THƯỜNG 3.000.000 VNĐ
23 GIÁO TRÌNH DA LIỄU HUỲNH VĂN BÁ 196.000 VNĐ
24 HÌNH ẢNH LÂM SÀNG, CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TRONG CHUYÊN NGÀNH DA LIỄU T1 - ẢNH MÀU RẤT ĐẸP PGS.TS. NGUYỄN VĂN THƯỜNG 1.800.000 VNĐ
25 HÌNH ẢNH LÂM SÀNG, CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TRONG CHUYÊN NGÀNH DA LIỄU T2 - ẢNH MÀU RẤT ĐẸP PGS.TS. NGUYỄN VĂN THƯỜNG 2.200.000 VNĐ
26 DA LIỄU THẨM MỸ TẬP SỐ 1 - PHÒNG NGỪA VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN TRONG THẨM MỸ NỘI KHOA NXB Y HỌC He.t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VNĐ
27 DA LIỄU THẨM MỸ TẬP SỐ 2 - MESOTHERAPY VÀ CÁC KỸ THUẬT TIÊM VI ĐIỂM TS.BS. NGUYỄN TRỌNG HÀO H.t VNĐ
28 BÀI GIẢNG DA LIỄU PGS.TS.BS. NGÔ MINH XUÂN - TS.BS. CHÂU VĂN TRỞ Het. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VNĐ
29 THẨM MỸ NỘI KHOA NXB Y HỌC Het VNĐ
30 BỆNH HỌC DA LIỄU T1 PGS.TS TRẦN HẬU KHANG 239.000 VNĐ
31 DA LIỄU THẨM MỸ TẬP SỐ 3 - CẬP NHẬT VỀ BOTULINUM TOXIN VÀ CHẤT LÀM ĐẦY TS.BS NGUYỄN TRỌNG HÀO 400.000 VNĐ
32 HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH DA LIỄU TS.BS. NGUYỄN TRỌNG HÀO 500.000 VNĐ
33 ATLAS PHƯƠNG PHÁP GIÃN DA TRONG PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ TRẦN THIẾT SƠN - SEKIDO MITSURU 686.000 VNĐ


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung