slogan


Dịch tễ - Truyền nhiễm – Da Liễu – Dinh Dưỡng thực phẩm

TT Tên sách Nxb Giá
1 MIỄN DỊCH HỌC ĐHY Hà Nội 93.000 VNĐ
2 THỰC HÀNH DỊCH TỄ HỌC ĐHY Hà Nội 36.000 VNĐ
3 VỆ SINH MÔI TRƯỜNG DỊCH TỄ T1 Đ. H Y Hà Nội 890.00 VNĐ
4 VỆ SINH MÔI TRƯỜNG DỊCH TỄ T2 Đ. H Y Hà Nội 98.000 VNĐ
5 DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG T1 VỤ KH-ĐT 30.000 VNĐ
6 DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG T2 VỤ KH-ĐT 38.500 VNĐ
7 Y HỌC HẠT NHÂN GS PHAN VĂN DUYỆT 50.000 VNĐ
8 BỆNH HỌC LAO Đ. H Y Hà Nội 32.000 VNĐ
9 BỆNH PHỔI VÀ LAO HOC VIỆN QUÂN Y 85.000 VNĐ
10 Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính TS TRẦN HOÀNG THÀNH 35.000 VNĐ
11 Bệnh lý màng phổi TS TRẦN HOÀNG THÀNH 35.000 VNĐ
12 Khám và chữa các bệnh phổi TS PHAM GIA CƯỜNG 34.000 VNĐ
13 CÁC BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH GS HOÀNG MINH 80.000 VNĐ
14 LAO PHỔI,LAO KÊ, LAO MÀNG NÃO GS TS HOÀNG MINH 34.000 VNĐ
15 LAO XƯƠNG KHỚP GS HOÀNG MINH 30.000 VNĐ
16 THUỐC CHỮA BỆNH LAO NXB Y Học 16.500 VNĐ
17 BÀI GIẢNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM NXB YHọc 100.000 VNĐ
18 Bệnh học truyển nhiễm và nhiệt đới NXB YHọc 106.000 VNĐ
19 Các bệnh da liễu thường gặp NXB YHọc 85.000 VNĐ
20 Da liễu học Bộ Y Tế 41.000 VNĐ
21 Bệnh nấm y học Học Viện Quân Y 75.000 VNĐ
22 Bệnh da và hoa liễu Học Viện Quân Y 135.000 VNĐ
23 Giáo trình da và hoa liễu(SDH) Học Viện Quân Y 145.000 VNĐ
24 Các thuốc chữa bệnh ngoài da, da liễu NXB YHọc 48.000 VNĐ
25 Chuyên đề bệnh da liễu NXB YHọc 9.000 VNĐ
26 Hỏi đáp phòng và chữa trị các bệnh da liễu Trung hiếu 22.000 VNĐ
27 Y học hạt nhân(Cơ sở và lâm sàng) GS. Phan văn duyệt 50.000 VNĐ
28 Vệ sinh học môi trường, lao động, dinh dưỡng và ATTP Học Viện Quân Y 135.000 VNĐ
29 Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm Đ. H Y Hà Nội 51.000 VNĐ
30 Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm( Đào tạo BS đa khoa) Bộ Y Tế 32.000 VNĐ
31 Dinh dưỡng và vệ sinh thực phẩm NXB Y Học 36.000 VNĐ
32 Dinh dưỡng cận đại độc học an toàn thực phẩm GSTS Bùi minh đức 70.000 VNĐ
33 Những vấn đề cơ bản trong dinh dưỡng lâm sàng NXB Y Học 250.000 VNĐ
34 Dinh dưỡng hợp lý và sức khỏe NXB Y Học 38.000 VNĐ
35 Các bệnh ô nhiễm lây truyền do thực phẩm NXB Y Học 30.000 VNĐ
36 Vi sinh vật thực phẩm NXB Y Học 72.000 VNĐ
37 Vi sinh vật thực phẩm T2 NXB Y Học 62.000 VNĐ
38 Các văn bản quy phạm pháp luật VSATTP T1 Bộ Y Tế 108.000 VNĐ
39 Các văn bản quy phạm pháp luật VSATTP T2 Bộ Y Tế 65.000 VNĐ
40 VIÊM PHỔI TS. TRẦN HOÀNG THÀNH 88.000 VNĐ
41 LÂM SÀNG BỆNH LAO PHỔI PGS.TS. TRẦN LONG PHÁT 32.000 VNĐ
42 CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI PGS.TS. ĐỒNG KHẮC HƯNG 45.000 VNĐ
43 BỆNH NGOÀI DA - HOA LIỄU NXB Y HỌC 40.000 VNĐ
44 LÀM SẠCH CƠ THỂ NXB Y HỌC 31.000 VNĐ
45 DINH DƯỠNG BỆNH LÝ PGS.TS. TRẦN MINH ĐẠO - ThS. DZOÃN THỊ TƯỜNG VI 65.000 VNĐ
46 DỊCH TỄ HỌC( SĐH) NXB Y HỌC 47.000 VNĐ
47 BỆNH BẠCH BIẾN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ PGS.TS.ĐẶNG VĂN EM 86.000 VNĐ
48 LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ PGS.TS.ĐẶNG VĂN EM 45.000 VNĐ
49 HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH DA LIỄU NXB Y HỌC 130.000 VNĐ
50 HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH TRUYỀN NHIỄM BỘ Y TẾ 110.000 VNĐ
51 BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ NHIỆT ĐỚI T1 GS.TSKH LÊ ĐĂNG HÀ 250.000 VNĐ
52 BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ NHIỆT ĐỚI T2 GS.TSKH LÊ ĐĂNG HÀ 490.000 VNĐ
53 BỆNH HỌC DA LIỄU T1 GS.TS. TRẦN HẬU KHANG VNĐ
54 BỆNH HỌC DA LIỄU T2 GS.TS. TRẦN HẬU KHANG VNĐ
55 BỆNH HỌC DA LIỄU T3 GS.TS. TRẦN HẬU KHANG VNĐ
56 HÌNH ẢNH TỔNG QUÁT GIẢI PHẪU BỆNH DA LIỄU NGƯỜI DỊCH : PGS.TS NGUYỄN VĂN THƯỜNG - THS.LÊ THỊ HẢI YẾN 500.000 VNĐ
57 BỆNH DA NHIỄM TRÙNG PGS.TS. NGUYỄN HỮU SÁU 290.000 VNĐ


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung