slogan


Sách chuyên khoa sinh lý học

TT Tên sách Nxb Giá
1 Sinh lý học ĐHY Hà Nội 110.000 VNĐ
2 Sinh học( Đào tạo bác sỹ đa khoa) Bộ Y tế 47.000 VNĐ
3 Sinh lý bệnh miễn dịch ĐHYTế Công Cộng 25.000 VNĐ
4 Lý sinh Y học NXB YHọc 66.000 VNĐ
5 Bài giảng sinh lý học T1 (SĐH) Học Viện Quân Y 175.000 VNĐ
6 Bài giảng sinh lý học T2 (SĐH) Học Viện Quân Y 165.000 VNĐ
7 Vật lý- lý sinh y học ĐHY Hà Nội 86.000 VNĐ
8 Kỹ thuật ký sinh trùng y học Học Viện Quân Y 45.000 VNĐ
9 Sinh lý bệnh học Đ. H Y Hà Nội 115.000 VNĐ
10 Sinh lý bệnh miễn dịch (Phần miễn dịch học) Bộ Y tế 35.000 VNĐ
11 Ký sinh trùng thực hành(đào tạo cử nhân xét nghiệm y học) Bộ Y tế 40.500 VNĐ
12 Ký sinh trùng Bộ Y tế 60.000 VNĐ
13 Ký sinh trùng y học Học Viện Quân Y 95.000 VNĐ
14 Ký sinh trùng và côn trùng y học Học Vịên Quân Y 225.000 VNĐ
15 Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng NXB Y Học 29.000 VNĐ
16 Vi sinh vật (Kỹ thuật viên cao đẳng xét nghiệm) Bộ Y tế 81.000 VNĐ
17 Vi sinh vật y học NXB Y Học 72.000 VNĐ
18 Thực tập sinh lý học Đ. H Y Hà Nội 28.000 VNĐ
19 Thực tập hóa sinh Đ. H Y Hà Nội 28.000 VNĐ
20 Thực hành cộng đồng Bộ Y tế 60.000 VNĐ
21 Điều dưỡng cộng đồng NXB Y Học 36.000 VNĐ
22 Vi sinh - ký sinh trùng NXB Y Học 31.000 VNĐ
23 Vi sinh vật y học Bộ Y tế 31.500 VNĐ
24 Vi sinh vật thực phẩm T1 Nhiều tác giả 72.000 VNĐ
25 Vi sinh vật thực phẩm T2 Nhiều tác giả 62.000 VNĐ
26 Hoá sinh lâm sàng ý nghĩa LS các xét nghiệm hoá sinh GS Lê Đức Trình 108.000 VNĐ
27 Một số kỹ thuật cơ bản trong xét nghiệm vi sinh lâm sàng PGSTSNguyễn Thanh Bảo 95.000 VNĐ
28 Một số xét nghiệm hóa sinh trong lâm sàng Học viện quân y 95.000 VNĐ
29 Vi sinh vật học bộ câu hỏi và trả lời Bộ Y Tế 22.500 VNĐ
30 Sinh lý bệnh ( Cao đẳng) Bộ Y Tế 34.000 VNĐ
31 Sinh lý bệnh miễn dịch (Phần miễn dịch) Bộ Y Tế 35.000 VNĐ
32 SINH LÝ BỆNH (PHẦN SINH LÝ BỆNH HỌC) NXB Y HỌC 47.000 VNĐ
33 VI SINH Y HỌC(CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM) NGUYỄN THỊ TÂM 37.000 VNĐ
34 HÓA PHÂN TÍCH( CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM) NGUYỄN THỊ TÂM 26.000 VNĐ
35 KÝ SINH TRÙNG Y HỌC ( BSĐK) ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI 91.000 VNĐ


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung