slogan


Sách chuyên khoa nhãn khoa

TT Tên sách Nxb Giá
1 Bài giảng nhãn khoa phần trước bán cầu ĐHY Hà Nội VNĐ
2 Các bệnh mắt thông thường và CS mắt NXB YHọc 26.000 VNĐ
3 Thực hành nhãn khoa NXB YHọc VNĐ
4 Nhãn khoa Học Viện Quân Y 95.000 VNĐ
5 Nhãn khoa lâm sàng NXB YHọc 32.000 VNĐ
6 Giác mạc (giải phẫu, sinh lý, miễn dịch, PT) NXB YHọc 30.000 VNĐ
7 Phẫu thuật xử trí chấn thương nhãn cầu NXB YHọc 29.000 VNĐ
8 Mắt và các bệnh nhiễm khuẩn NXB YHọc 19.500 VNĐ
9 Các hội chứng nhãn khoa bệnh lý toàn thân Sách Dịch 28.000 VNĐ
10 Siêu âm nhãn khoa cơ bản NXB YHọc 40.000 VNĐ
11 Phẫu thuật pha cô nhập môn NXB YHọc 38.500 VNĐ
12 Nhãn khoa giản yếu T1 GS Phan Dẫn VNĐ
13 Nhãn khoa giản yếu T2 GS Phan Dẫn VNĐ
14 NHÃN KHOA (BÁC SỸ ĐA KHOA) PGS.TS. HOÀNG NGỌC CHƯƠNG 30.000 VNĐ
15 NHÃN KHOA T1 PGS.TS.ĐỖ NHƯ HƠN 330.000 VNĐ
16 Nhãn khoa T2 PGS.TS ĐỖ NHƯ HƠN 240.000 VNĐ
17 NHÃN KHOA T3 PGS.TS ĐỖ NHƯ HƠN 300.000 VNĐ
18 HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH VỀ MẮT NXB Y HỌC 75.000 VNĐ


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung