slogan


Sách chuyên khoa nhi

TT Tên sách Nxb Giá
1 Bài giảng nhi khoa T1 ĐHY Hà Nội 107.000 VNĐ
2 Bài giảng nhi khoa T2 ĐHY Hà Nội 88.000 VNĐ
3 SÁCH GIÁO KHOA NHI KHOA ( TEXTBOOK OF PEDIATRICS NGUYỄN CÔNG KHANH-LÊ NAM TRÀ-NGUYỄN THU NHẠN-HOÀNG TRỌNG KIM 650.000 VNĐ
4 Thực hành cấp cứu nhi khoa GS.TS NguyễnCôngKhanh GSTSKH Lê Nam Trà 181.000 VNĐ
5 Hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh trẻ em Viện nhi trung ương 258.000 VNĐ
6 TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NHI KHOA GS.TS.BS. NGUYỄN CÔNG KHANH 419.000 VNĐ
7 DANH MỤC MẪU THUỐC KHUYẾN NGHỊ CHO TRẺ EM CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI NXB Y Học 181.000 VNĐ
8 BÀI GIẢNG NHI KHOA (SAU ĐẠI HỌC) TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI 185.000 VNĐ
9 HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP Ở TRẺ EM BỘ Y TẾ 290.000 VNĐ
10 QUY TRÌNH KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG NHI KHOA BV NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ 180.000 VNĐ
11 BỆNH NỘI TIẾT - CHUYỂN HÓA - DI TRUYỀN TRẺ EM NGUYỄN THU NHẠN - NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 220.000 VNĐ
12 THÍNH HỌC NHI KHOA TS.BS. NGUYỄN TUYẾT XƯƠNG 80.000 VNĐ
13 NHI KHOA THỰC HÀNH PGS.TS. NGUYỄN NGỌC SÁNG 150.000 VNĐ


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung