slogan


Sách chuyên khoa sản phụ khoa

TT Tên sách Nxb Giá
1 Bài giảng sản phụ khoa T1 ĐHY Hà Nội 80.000 VNĐ
2 Bài giảng sản phụ khoa T2 ĐHY Hà Nội 95.000 VNĐ
3 BÀI GIẢNG SẢN PHỤ KHOA ( DÙNG CHO ĐÀO TẠO SĐH) ĐHY Hà Nội 95.000 VNĐ
4 Phụ khoa dành cho thầy thuốc thực hành ĐHY Hà Nội VNĐ
5 Sản khoa hình minh họa ĐHY Hà Nội 75.000 VNĐ
6 Sản phụ khoa ĐHY Hà Nội 60.000 VNĐ
7 Phôi thai học người Học Viện Quân Y 125.000 VNĐ
8 Phôi thai học NXB YHọc 239.000 VNĐ
9 Thụ tinh trong ống nghiệm Sách Dịch 55.000 VNĐ
10 Cấp cứu sản phụ khoa GS. Phan Hiếu 45.000 VNĐ
11 Thủ thuật sản phụ khoa PGS.TS. PHẠM BÁ NHA 110.000 VNĐ
12 Tiền sản giật và sản giật TS. Ngô Văn Tài 16.000 VNĐ
13 Lâm sàng phụ khoa & Giải phẫu bệnh NXB Y Học 25.000 VNĐ
14 Lâm sàng sản phụ khoa NXB YHọc VNĐ
15 Phẫu thuật sản phụ khoa PGS.TS Phan T Duyệt VNĐ
16 Từ điển thuật ngữ phụ sản P- V- V- P PTS.Nguyễn Đức Hinh 135.000 VNĐ
17 TỪ ĐIỂN GIẢI THÍCH PHỤ SẢN VIỆT - ANH - PHÁP PGS.TS . Nguyễn Đức Hinh 309.000 VNĐ
18 Kỹ thuật hiện đại ứng dụng thăm dò SPK GS.TS.Phan Trường Duyệt VNĐ
19 Nước ối TS. Nguyễn Đức Hinh 20.000 VNĐ
20 THỰC HÀNH LÂM SÀNG SẢN - PHỤ KHOA HVQY 115.000 VNĐ
21 CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ CHỬA NGOÀI TỬ CUNG PGS.TS VƯƠNG TIẾN HÒA 120.000 VNĐ
22 MỘT SỐ KỸ THUẬT CẮT TỬ CUNG PGS.TS. NGUYỄN ĐỨC HINH 79.000 VNĐ
23 ĐIỀU TRỊ U XƠ TỬ CUNG BẰNG CẮT TỬ CUNG ĐƯỜNG ÂM ĐẠO PGS.TS.NGUYỄN ĐỨC HINH 160.000 VNĐ
24 ĐIỀU TRỊ CHỬA NGOÀI TỬ CUNG BẰNG METHOTREXATE PGS.TS.VƯƠNG TIẾN HÒA 92.000 VNĐ
25 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH CHUYÊN NGÀNH PHỤ SẢN BỘ Y TẾ 109.000 VNĐ
26 HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH SẢN PHỤ KHOA NXB Y HỌC 107.000 VNĐ
27 KỸ THUẬT HIỆN ĐẠI ỨNG DỤNG TRONG THĂM DÒ SẢN KHOA GS.TS.PHAN TRƯỜNG DUYỆT 535.000 VNĐ
28 SẢN KHOA 2022 NXB Y HỌC 260.000 VNĐ
29 Y HỌC SINH SẢN ĐẠI CƯƠNG VƯƠNG THỊ NGỌC LAN - ÂU NHỰT LUÂN 180.000 VNĐ
30 PHẪU THUẬT NỘI SOI PHỤ KHOA - ẢNH MÀU KHKT 350.000 VNĐ
31 CẤP CỨU SẢN PHỤ KHOA, CÓ ẢNH MÀU PGS.TS.BS VŨ BÁ QUYẾT 350.000 VNĐ


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung

Tin tức & Sự kiện

sach

Sachyhoc.net cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Quý khách hàng. Quý khách hàng vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật thông tin” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn ...