slogan


Sách chuyên khoa sản phụ khoa

TT Tên sách Nxb Giá
1 Bài giảng sản phụ khoa T1 ĐHY Hà Nội 85.000 VNĐ
2 Bài giảng sản phụ khoa T2 ĐHY Hà Nội 91.000 VNĐ
3 BÀI GIẢNG SẢN PHỤ KHOA ( DÙNG CHO ĐÀO TẠO SĐH) ĐHY Hà Nội 95.000 VNĐ
4 Phụ khoa dành cho thầy thuốc thực hành ĐHY Hà Nội VNĐ
5 Sản khoa hình minh họa ĐHY Hà Nội 75.000 VNĐ
6 Sản phụ khoa ĐHY Hà Nội 60.000 VNĐ
7 Phôi thai học người Học Viện Quân Y 125.000 VNĐ
8 Phôi thai học NXB YHọc 239.000 VNĐ
9 Thụ tinh trong ống nghiệm Sách Dịch 55.000 VNĐ
10 Cấp cứu sản phụ khoa GS. Phan Hiếu 45.000 VNĐ
11 Thủ thuật sản phụ khoa PGS.TS. PHẠM BÁ NHA 98.000 VNĐ
12 Tiền sản giật và sản giật TS. Ngô Văn Tài 16.000 VNĐ
13 Xử trí biến chứng mang thai sinh đẻ Bộ Y Tế VNĐ
14 Sản khoa và sơ sinh TS. Vương Tiến Hòa 75.000 VNĐ
15 Lâm sàng phụ khoa & Giải phẫu bệnh NXB Y Học 25.000 VNĐ
16 Lâm sàng sản phụ khoa NXB YHọc VNĐ
17 Phẫu thuật sản phụ khoa PGS.TS Phan T Duyệt VNĐ
18 Thực hành siêu âm (3D) trong sản khoa ThS. Trần Danh Cường 112.000 VNĐ
19 Từ điển thuật ngữ phụ sản P- V- V- P PTS.Nguyễn Đức Hinh 135.000 VNĐ
20 TỪ ĐIỂN GIẢI THÍCH PHỤ SẢN VIỆT - ANH - PHÁP PGS.TS . Nguyễn Đức Hinh 309.000 VNĐ
21 Kỹ thuật hiện đại ứng dụng thăm dò SPK GS.TS.Phan Trường Duyệt VNĐ
22 Hiếm muộn vô sinh và kỹ thuật hỗ trợ sinh sản Nhiều tác giả VNĐ
23 Nước ối TS. Nguyễn Đức Hinh 20.000 VNĐ
24 THỰC HÀNH LÂM SÀNG SẢN - PHỤ KHOA HVQY 115.000 VNĐ
25 CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ CHỬA NGOÀI TỬ CUNG PGS.TS VƯƠNG TIẾN HÒA 120.000 VNĐ
26 MỘT SỐ KỸ THUẬT CẮT TỬ CUNG PGS.TS. NGUYỄN ĐỨC HINH 79.000 VNĐ
27 ĐIỀU TRỊ U XƠ TỬ CUNG BẰNG CẮT TỬ CUNG ĐƯỜNG ÂM ĐẠO PGS.TS.NGUYỄN ĐỨC HINH 160.000 VNĐ
28 ĐIỀU TRỊ CHỬA NGOÀI TỬ CUNG BẰNG METHOTREXATE PGS.TS.VƯƠNG TIẾN HÒA 92.000 VNĐ
29 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH CHUYÊN NGÀNH PHỤ SẢN BỘ Y TẾ 109.000 VNĐ
30 HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH SẢN PHỤ KHOA NXB Y HỌC 107.000 VNĐ
31 KỸ THUẬT HIỆN ĐẠI ỨNG DỤNG TRONG THĂM DÒ SẢN KHOA GS.TS.PHAN TRƯỜNG DUYỆT 535.000 VNĐ
32 QUY TRÌNH ĐÀO TẠO HỘ SINH ĐỖ THỊ HƯƠNG 100.000 VNĐ
33 THỰC HÀNH LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA T1 NXB Y HỌC 100.000 VNĐ
34 THỰC HÀNH LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA T2 NXB Y HỌC 120.000 VNĐ


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung