slogan


Sách chuyên khoa nội

TT Tên sách Nxb Giá
1 BỆNH HỌC NỘI T1 ( SĐH) Đ. H Y Hà Nội 150.000 VNĐ
2 BỆNH HỌC NỘI KHOA T2 Đ. H Y Hà Nội 158.000 VNĐ
3 Bệnh học nội khoa T1(SĐH) NXB y học 85.000 VNĐ
4 Bài giảng bệnh học nội khoa T1(SĐH) Học Viện Quân y 165.000 VNĐ
5 Bài giảng bệnh học nội khoa T2(SĐH) Học Viện Quân y 145.000 VNĐ
6 NỘI TIÊU HÓA Học Viện Quân y 275.000 VNĐ
7 TRIỆU CHỨNG HỌC NỘI KHOA T1 Đ H Y Hà Nội 229.000 VNĐ
8 TRIỆU CHỨNG HỌC NỘI KHOA T2 Đ H Y Hà Nội 189.000 VNĐ
9 Bệnh học nội khoa T1(Tim phổi) Học Viện Quân y 165.000 VNĐ
10 Bệnh học nội khoa T2(Khớp, nội tiết) Học Viện Quân y 135.000 VNĐ
11 Bệnh học cơ xương khớp nội khoa Bộ y tế 99.000 VNĐ
12 Nội bệnh lý NXB Y học 29.000 VNĐ
13 Nội khoa cơ sở T1 Học Viện Quân Y 100.000 VNĐ
14 Nội khoa cơ sở T2 Học Viện Quân Y 95.000 VNĐ
15 Nội khoa y học cổ truyền Đ H Y Hà Nội 58.000 VNĐ
16 Điều trị học nội khoa T1(SĐH) Học Viện Quân Y 165.000 VNĐ
17 Điều trị học nội khoa T2(SĐH) Học Viện Quân Y 155.000 VNĐ
18 Điều trị học nội khoa T1 Đ H Y Hà Nội 81.000 VNĐ
19 Điều trị học nội khoa T2 Đ H Y Hà Nội 76.000 VNĐ
20 Nội kinh Đ H Y Hà Nội 65.000 VNĐ
21 Cấp cứu nội khoa Đ H Y Hà Nội 42.000 VNĐ
22 Xử lý cấp cứu nội khoa Đ H Y Hà Nội 22.500 VNĐ
23 Bệnh học nội khoa (Trung cấp) NXB y học 23.000 VNĐ
24 HARRISON T1 Sách dịch VNĐ
25 HARRISON T2 Sách dịch VNĐ
26 HARRISON T3 Sách dịch VNĐ
27 HARRISON T4 Sách dịch VNĐ
28 HARRISON T5 Sách dịch VNĐ
29 HARRISON 15 (Tập 1) Sách dịch VNĐ
30 HARRISON 17 (Ngoại văn) T1+T2 Ngoại văn 2.450.000 VNĐ
31 Bệnh nội tiết NXB Y học VNĐ
32 Bệnh nội tiết chuyển hóa thường gặp NXB Y học 55.000 VNĐ
33 Nội soi phế quản BV Bạch Mai 74.000 VNĐ
34 Nội soi tiêu hóa BV Bạch Mai 140.000 VNĐ
35 Nội soi tiết niệu Đ. H Y Hà Nội 20.000 VNĐ
36 Nội soi phụ khoa Viện C 25.000 VNĐ
37 Kỹ thuật nội soi trong thực hành điều trị NXB Y học 31.000 VNĐ
38 Thực hành cấp cứu và điều trị nội NXB Y học 57.000 VNĐ
39 Hướng dẫn điều trị T1 Bộ Y tế 48.000 VNĐ
40 Hướng dẫn điều trị T2 Bộ Y tế 95.000 VNĐ
41 Hướng dẫn thực hành điều trị T1 NXB Y học 88.000 VNĐ
42 Hướng dẫn thực hành điều trị T2 NXB Y học 34.000 VNĐ
43 Bảng phân loại bệnh tật quốc tế ICD - 10 NXB Y học 150.000 VNĐ
44 CẤP CỨU NGOẠI KHOA THẦN KINH NXB Y HỌC 31.000 VNĐ
45 CẤP CỨU NGOẠI KHOA TIM MẠCH - LỒNG NGỰC NXB YHỌC 34.000 VNĐ
46 BỆNH HỌC NGOẠI KHOA (Y SỸ TRUNG CẤP) BỘ Y TẾ 45.000 VNĐ
47 ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA BỆNH PHỔI - MÀNG PHỔI NXB Y HỌC 100.000 VNĐ
48 ĐIỀU TRỊ HỌC NGOẠI KHOA LỒNG NGỰC - TIM MẠCH NXB Y HỌC 70.000 VNĐ
49 CÁC THANG ĐIỂM THIẾT YẾU SỬ DỤNG TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG BỆNH VIỆN BẠCH MAI 320.000 VNĐ
50 HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NỘI KHOA(TÁI BẢN) BỘ Y TẾ BỆNH VIỆN BẠCH MAI 450.000 VNĐ
51 HARRISON 18Th VNĐ
52 PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ 2018 PHẦN NỘI KHOA BV CHỢ RẪY 450.000 VNĐ
53 PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ 2018 PHẦN NỘI KHOA T2 BV CHỢ RẪY 450.000 VNĐ


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung