slogan


Sách chuyên khoa nội

TT Tên sách Nxb Giá
1 BỆNH HỌC NỘI T1 ( SĐH) Đ. H Y Hà Nội 150.000 VNĐ
2 BỆNH HỌC NỘI KHOA T1 Đ. H Y Hà Nội 180.000 VNĐ
3 Bệnh học nội khoa T2 NXB y học 175.000 VNĐ
4 Bài giảng bệnh học nội khoa T1(SĐH) Học Viện Quân y 165.000 VNĐ
5 Bài giảng bệnh học nội khoa T2(SĐH) Học Viện Quân y 145.000 VNĐ
6 NỘI TIÊU HÓA Học Viện Quân y 275.000 VNĐ
7 TRIỆU CHỨNG HỌC NỘI KHOA T1 Đ H Y Hà Nội 229.000 VNĐ
8 TRIỆU CHỨNG HỌC NỘI KHOA T2 Đ H Y Hà Nội 189.000 VNĐ
9 Bệnh học nội khoa T1(Tim phổi) Học Viện Quân y 165.000 VNĐ
10 Bệnh học nội khoa T2(Khớp, nội tiết) Học Viện Quân y 135.000 VNĐ
11 Bệnh học cơ xương khớp nội khoa Bộ y tế 110.000 VNĐ
12 Nội khoa cơ sở T1 Học Viện Quân Y 100.000 VNĐ
13 Nội khoa cơ sở T2 Học Viện Quân Y 95.000 VNĐ
14 Điều trị học nội khoa T1(SĐH) Học Viện Quân Y 165.000 VNĐ
15 Điều trị học nội khoa T2(SĐH) Học Viện Quân Y 155.000 VNĐ
16 Điều trị học nội khoa T1 Đ H Y Hà Nội 81.000 VNĐ
17 Điều trị học nội khoa T2 Đ H Y Hà Nội 76.000 VNĐ
18 HARRISON T1 Sách dịch VNĐ
19 HARRISON T2 Sách dịch VNĐ
20 HARRISON T3 Sách dịch VNĐ
21 HARRISON T4 Sách dịch VNĐ
22 HARRISON T5 Sách dịch VNĐ
23 Bệnh nội tiết NXB Y học VNĐ
24 Bệnh nội tiết chuyển hóa thường gặp NXB Y học 55.000 VNĐ
25 Nội soi phế quản BV Bạch Mai 74.000 VNĐ
26 Nội soi tiêu hóa BV Bạch Mai 140.000 VNĐ
27 Kỹ thuật nội soi trong thực hành điều trị NXB Y học 31.000 VNĐ
28 Thực hành cấp cứu và điều trị nội NXB Y học 57.000 VNĐ
29 Hướng dẫn điều trị T1 Bộ Y tế 48.000 VNĐ
30 Hướng dẫn điều trị T2 Bộ Y tế 95.000 VNĐ
31 CÁC THANG ĐIỂM THIẾT YẾU SỬ DỤNG TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG BỆNH VIỆN BẠCH MAI 320.000 VNĐ
32 HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NỘI KHOA(TÁI BẢN) BỘ Y TẾ BỆNH VIỆN BẠCH MAI 450.000 VNĐ
33 PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ 2018 PHẦN NỘI KHOA BV CHỢ RẪY 450.000 VNĐ
34 PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ 2018 PHẦN NỘI KHOA T2 BV CHỢ RẪY 450.000 VNĐ
35 CẨM NANG ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA - The Washington Manual of Medical Therapeutics GS.TS.NGÔ QUÝ CHÂU 600.000 VNĐ
36 NỘI SOI CAN THIỆP ĐƯỜNG TIÊU HÓA - SÁCH TOÀN BỘ ẢNH MÀU RẤT ĐẸP NXB Y HỌC 1.180.000 VNĐ
37 XƠ GAN TS.BS. LÊ QUANG NHÂN 150.000 VNĐ
38 CẤP CỨU NỘI TIÊU HÓA PGS.TS. TRẦN NGỌC ÁNH H.t VNĐ
39 THẨM MỸ NỘI KHOA NXB Y HỌC 1.200.000 VNĐ
40 NỘI SOI TIÊU HÓA LÂM SÀNG - ATLAS TỔNG QUÁT ( ẢNH MÀU RẤT ĐẸP) NXB Y HỌC 1.180.000 VNĐ
41 NỘI KHOA CƠ SỞ T1 TS.BS. NGÔ VĂN TRUYỀN - TS.BS. VÕ PHẠM MINH THƯ 95.000 VNĐ
42 NỘI KHOA CƠ SỞ T2 TS.BS. NGÔ VĂN TRUYỀN - TS.BS. NGUYỄN NHƯ NGHĨA 85.000 VNĐ
43 ĐIỀU TRỊ BỆNH NỘI KHOA TS.BSCKII TRẦN THỊ KHÁNH TƯỜNG 250.000 VNĐ
44 SỔ TAY LÂM SÀNG NỘI TIẾT TS.BS. TRẦN QUANG KHÀNH - TS.BS TRẦN QUANG NAM 40.000 VNĐ
45 TIẾP CẬN CÁC VẤN ĐỀ NỘI KHOA THƯỜNG GẶP TS.BS. HOÀNG VĂN SỸ - PGS.TS.BS. QUÁCH TRỌNG ĐỨC 180.000 VNĐ
46 NỘI TIẾT HỌC LÂM SÀNG TS.BS. TRẦN QUANG KHÁNH 150.000 VNĐ
47 HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ NỘI TIÊU HÓA GAN MẬT TS.BS. VŨ TRƯỜNG KHANH 368.000 VNĐ


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung