slogan


Sách chuyên khoa chuẩn đoán hinh ảnh

TT Tên sách Nxb Giá
1 Bài giảng chẩn đoán hình ảnh Đ. H Y Hà Nội 50.000 VNĐ
2 Chẩn đoán hình ảnh ( Đào tạo BS đa khoa) Bộ Y Tế 99.000 VNĐ
3 Chẩn đoán hình ảnh Học Viện Quân Y 135.000 VNĐ
4 Chẩn đoán hình ảnh Xquang (Cao đẳng kỹ thuật hình ảnh) TS.BS Chu Văn Đặng 40.000 VNĐ
5 Siêu âm tổng quát PGS.TS. PHẠM MINH THÔNG 550.000 VNĐ
6 Thực hành siêu âm 3D trong SPK Trần Danh Cường 112.000 VNĐ
7 Thực hành siêu âm tim thai TS. Trần Danh Cường 58.000 VNĐ
8 Nguyên lý kỹ thuật siêu âm chẩn đoán Y Học 95.000 VNĐ
9 Bài tập điện tâm đồ Y Học 130.000 VNĐ
10 Hình ảnh học sọ não (XQcắt lớp điện toán - Cộng hưởng từ) Y Học VNĐ
11 CN chẩn đoán hình ảnh bộ máy hô hấp GS.TS Hoàng Minh 22.500 VNĐ
12 Cộng hưởng từ y học những KN cơ bản BS Trần Trung 11.000 VNĐ
13 Chẩn đoán XQ trẻ em sọ não, cột sống, xương chậu BS Trần Văn Tiến VNĐ
14 Chẩn đoán XQ trẻ em, xương chi, tuổi xương BS Trần Văn Tiến VNĐ
15 Chẩn đoán XQ trẻ em, phổi, lồng ngực BS Trần Văn Tiến VNĐ
16 Điện não đồ trong thực hành lâm sàng Đinh Văn Bền VNĐ
17 Điện quang chẩn đoán tai mũi họng NXB YHọc VNĐ
18 Điện tâm đồ dùng cho bác sĩ đa khoa NXB YHọc 16.000 VNĐ
19 Chẩn đoán hình ảnh bộ máy tiết niệu NXB YHọc 51.000 VNĐ
20 Siêu âm chẩn đoán tiết niệu sinh dục NXB YHọc 40.000 VNĐ
21 Giáo trình X quang Học Viện Quân Y 145.000 VNĐ
22 Kỹ thuật siêu âm( cao đẳng kỹ thuật) Bộ Y Tế 25.000 VNĐ
23 MÁY PHÁ RUNG TIM (Trung cấp nghề, Cao đẳng) Bộ Y tế 29.000 VNĐ
24 MÁY LY TÂM (Trung cấp nghề, Cao đẳng) Bộ Y tế 27.000 VNĐ
25 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH CHẤN THƯƠNG BỤNG NXB Y học 45.000 VNĐ
26 SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ 1 SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN T1 GS.TS.PHAN TRƯỜNG DUYỆT 520.000 VNĐ
27 SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ 1 SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN T2 GS.TS.PHAN TRƯỜNG DUYỆT 525.000 VNĐ
28 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHÁM BỆNH CHUYÊN NGÀNH CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ ĐIỆN QUANG CAN THIỆP BỘ Y TẾ 464.000 VNĐ
29 CỘNG HƯỞNG TỪ BỤNG VÀ TIỂU KHUNG HOÀNG ĐỨC KIỆT 380.000 VNĐ
30 KỸ THUẬT CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ ỨNG DỤNG LÂM SÀNG VŨ VĂN CHÂN 480.000 VNĐ
31 NỘI SOI CAN THIỆP ĐƯỜNG TIÊU HÓA - ẢNH MÀU NXB Y HỌC 780.000 VNĐ
32 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ TOÀN THÂN GS. PHẠM MINH THÔNG 1.200.000 VNĐ
33 SIÊU ÂM TIM THỰC HÀNH: BỆNH TIM BẨM SINH VÀ MẮC PHẢI PHẠM NGUYỄN VINH 395.000 VNĐ


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung