slogan


Sách chuyên khoa chuẩn đoán hinh ảnh

TT Tên sách Nxb Giá
1 Chẩn đoán hình ảnh ( Đào tạo BS đa khoa) Bộ Y Tế 99.000 VNĐ
2 Chẩn đoán hình ảnh Học Viện Quân Y 135.000 VNĐ
3 Chẩn đoán hình ảnh Xquang (Cao đẳng kỹ thuật hình ảnh) TS.BS Chu Văn Đặng 40.000 VNĐ
4 Siêu âm tổng quát PGS.TS. PHẠM MINH THÔNG 550.000 VNĐ
5 Nguyên lý kỹ thuật siêu âm chẩn đoán Y Học 95.000 VNĐ
6 Bài tập điện tâm đồ Y Học 130.000 VNĐ
7 CN chẩn đoán hình ảnh bộ máy hô hấp GS.TS Hoàng Minh 22.500 VNĐ
8 Chẩn đoán hình ảnh bộ máy tiết niệu NXB YHọc 51.000 VNĐ
9 Giáo trình X quang Học Viện Quân Y 145.000 VNĐ
10 Kỹ thuật siêu âm( cao đẳng kỹ thuật) Bộ Y Tế 25.000 VNĐ
11 MÁY PHÁ RUNG TIM (Trung cấp nghề, Cao đẳng) Bộ Y tế 29.000 VNĐ
12 MÁY LY TÂM (Trung cấp nghề, Cao đẳng) Bộ Y tế 27.000 VNĐ
13 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH CHẤN THƯƠNG BỤNG NXB Y học 45.000 VNĐ
14 SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ 1 SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN T1 GS.TS.PHAN TRƯỜNG DUYỆT 520.000 VNĐ
15 SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ 1 SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN T2 GS.TS.PHAN TRƯỜNG DUYỆT 525.000 VNĐ
16 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHÁM BỆNH CHUYÊN NGÀNH CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ ĐIỆN QUANG CAN THIỆP BỘ Y TẾ 464.000 VNĐ
17 KỸ THUẬT CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ ỨNG DỤNG LÂM SÀNG VŨ VĂN CHÂN 480.000 VNĐ
18 NỘI SOI CAN THIỆP ĐƯỜNG TIÊU HÓA - ẢNH MÀU NXB Y HỌC 780.000 VNĐ
19 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ TOÀN THÂN GS. PHẠM MINH THÔNG 1.200.000 VNĐ
20 SIÊU ÂM TIM THỰC HÀNH: BỆNH TIM BẨM SINH VÀ MẮC PHẢI PHẠM NGUYỄN VINH 395.000 VNĐ
21 SIÊU ÂM TỔNG QUÁT TS. ĐẶNG VĨNH HIỆP 368.000 VNĐ
22 SIÊU ÂM TRONG SẢN PHỤ KHOA - TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN PGS.TS. TRẦN DANH CƯỜNG 250.000 VNĐ
23 THỰC HÀNH SIÊU ÂM TIM CƠ BẢN PGS.TS. PHẠM MẠNH HÙNG - TS.NGUYỄN THỊ THU HOÀI 395.000 VNĐ


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung