slogan


Sách chuyên khoa chuẩn đoán hinh ảnh

img01

Bài giảng chẩn đoán hình ảnh
Nhà xuất bản:Đ. H Y Hà Nội
Giá bìa : 50.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Chẩn đoán hình ảnh ( Đào tạo BS đa khoa)
Nhà xuất bản:Bộ Y Tế
Giá bìa : 99.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Chẩn đoán hình ảnh
Nhà xuất bản:Học Viện Quân Y
Giá bìa : 135.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Chẩn đoán hình ảnh Xquang (Cao đẳng kỹ thuật hình ảnh)
Nhà xuất bản:TS.BS Chu Văn Đặng
Giá bìa : 40.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Siêu âm tổng quát
Nhà xuất bản:PGS.TS. PHẠM MINH THÔNG
Giá bìa : 550.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Thực hành siêu âm 3D trong SPK
Nhà xuất bản:Trần Danh Cường
Giá bìa : 112.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Thực hành siêu âm tim thai
Nhà xuất bản:TS. Trần Danh Cường
Giá bìa : 58.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Nguyên lý kỹ thuật siêu âm chẩn đoán
Nhà xuất bản:Y Học
Giá bìa : 95.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung