slogan


Sách chuyên khoa chuẩn đoán hinh ảnh

img01

Điện quang chẩn đoán tai mũi họng
Nhà xuất bản:NXB YHọc
Giá bìa : VNĐ
Để các anh chị em em mới bước vào chuyên ngành tai mũi họng có thể tiếp cận được với những hình ảnh điện quang và CT Scan trong chẩn đoán hình ảnh bệnh lý ...
Chi tiết Đặt mua

img01

Điện tâm đồ dùng cho bác sĩ đa khoa
Nhà xuất bản:NXB YHọc
Giá bìa : 16.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Chẩn đoán hình ảnh bộ máy tiết niệu
Nhà xuất bản:NXB YHọc
Giá bìa : 51.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Siêu âm chẩn đoán tiết niệu sinh dục
Nhà xuất bản:NXB YHọc
Giá bìa : 40.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Giáo trình X quang
Nhà xuất bản:Học Viện Quân Y
Giá bìa : 145.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Kỹ thuật siêu âm( cao đẳng kỹ thuật)
Nhà xuất bản:Bộ Y Tế
Giá bìa : 25.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

MÁY PHÁ RUNG TIM (Trung cấp nghề, Cao đẳng)
Nhà xuất bản:Bộ Y tế
Giá bìa : 29.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

MÁY LY TÂM (Trung cấp nghề, Cao đẳng)
Nhà xuất bản:Bộ Y tế
Giá bìa : 27.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung