slogan


Sách chuyên khoa ngoại

img01

NGOẠI NHI LÂM SÀNG
Nhà xuất bản:PGS.TS.BS. TRƯƠNG NGUYỄN UY LINH
Giá bìa : 320.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ 2018 PHẦN NGOẠI KHOA
Nhà xuất bản:BV CHỢ RẪY
Giá bìa : 550.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH NGOẠI TRÚ
Nhà xuất bản:NXB Y HỌC
Giá bìa : 350.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung