slogan


Sách chuyên khoa giải phẫu – phẫu thuật

img01

Phẫu thuật ống tiêu hóa
Nhà xuất bản:NXB KHKT
Giá bìa : 30.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Bài giảng giải phẫu học
Nhà xuất bản:ĐHY Hà Nội
Giá bìa : 74.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Bài giảng giải phẫu học T1
Nhà xuất bản:ĐHYD TPHCM
Giá bìa : 145.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Bài giảng giải phẫu học T2
Nhà xuất bản:ĐHYD TPHCM
Giá bìa : 150.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Giải phẫu người (cử nhân kỹ thuật y học)
Nhà xuất bản:Bộ y tế
Giá bìa : 129.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Giải phẫu người (Sinh viên, BS đa khoa)
Nhà xuất bản:ĐHY Hà Nội
Giá bìa : 105.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Phẫu thuật thực hành
Nhà xuất bản:YHọc TPHCM
Giá bìa : 70.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Giản yếu giải phẫu người
Nhà xuất bản:YHọc TPHCM
Giá bìa : 120.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung