slogan


Sách chuyên khoa giải phẫu – phẫu thuật

img01

Atlas giải phẫu người (ảnh vẽ) 2020
Nhà xuất bản:NXB YHọc
Giá bìa : 580.000 VNĐ
Ấn bản lần thứ tư của cuốn Atlas giải phẫu người của Frank H.Netter đã được cập nhật bởi đội ngũ cố vấn biên tập của Jenifier K.Brueckner, Stephen W. Carmichiael, Thomas R.Gest, Noelle A.Granger, John T.Hansen ...
Chi tiết Đặt mua

img01

Atlas phần nội tạng
Nhà xuất bản:NXB YHọc
Giá bìa : 226.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Atlas mô bệnh học
Nhà xuất bản:NXB YHọc
Giá bìa : 340.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Giải phẫu bệnh đại cương
Nhà xuất bản:Học Viện Quân Y
Giá bìa : 95.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Giải phẫu học-SĐH (Đầu mặt cổ, thần kinh)
Nhà xuất bản:Học Viện Quân Y
Giá bìa : 185.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Giải phẫu học-SĐH (Ngực – Bụng )
Nhà xuất bản:Học Viện Quân Y
Giá bìa : 175.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Tranh Giải phẫu 13 Tờ
Nhà xuất bản:NXB Y Học
Giá bìa : 150.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung