slogan


Sách chuyên khoa dược

img01

HÓA LÝ DƯỢC
Nhà xuất bản:NXB Y HỌC
Giá bìa : 93.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

KỶ YÊU CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VIỆN DƯỢC LIỆU 2011 - 2015
Nhà xuất bản:VIỆN DƯỢC LIỆU
Giá bìa : 315.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

MIMS 2017
Nhà xuất bản:DƯỢC
Giá bìa : VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung