slogan


Sách chuyên khoa nhi

img01

BỆNH NỘI TIẾT - CHUYỂN HÓA - DI TRUYỀN TRẺ EM
Nhà xuất bản:NGUYỄN THU NHẠN - NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
Giá bìa : 220.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

THÍNH HỌC NHI KHOA
Nhà xuất bản:TS.BS. NGUYỄN TUYẾT XƯƠNG
Giá bìa : 80.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

BỆNH TAY CHÂN MIỆNG NẶNG Ở TRẺ EM
Nhà xuất bản:PGS.TS. TẠ VĂN TRẦM
Giá bìa : 145.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

BÀI GIẢNG NHI KHOA T1
Nhà xuất bản:NGUYỄN MINH PHƯƠNG - NGUYỄN THANH HẢI
Giá bìa : 90.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

BÀI GIẢNG NHI KHOA T2
Nhà xuất bản:NGUYỄN MINH PHƯƠNG - TRƯƠNG NGỌC PHƯỚC
Giá bìa : 90.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ NHI KHOA 2019
Nhà xuất bản:NXB Y HỌC
Giá bìa : 385.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

CHĂM SÓC EM BÉ TRƯỚC SINH - HIỆN ĐẠI KẾT HỢP TRUYỀN THỐNG
Nhà xuất bản:BÁC SĨ TRẦN THỊ HOA
Giá bìa : 156.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung