slogan


Sách chuyên khoa nhi

img01

GIÚP TRẺ EM PHÁT TRIỂN TỐI ƯU - HIỆN ĐẠI KẾT HỢP TRUYỀN THỐNG
Nhà xuất bản:BÁC SĨ TRẦN THỊ HOA
Giá bìa : 156.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

TỔNG QUAN VỀ TRẺ SINH NON BỆNH LÝ VÕNG MẠC Ở TRẺ NON THÁNG ( ROP )
Nhà xuất bản:PGS.TS.BS. NGÔ MINH XUÂN - THS.BS. ĐOÀN KIM THÀNH
Giá bìa : 200.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

SƠ SINH TRONG BỆNH VIỆN SẢN
Nhà xuất bản:PGS.TS.BS. NGÔ MINH XUÂN
Giá bìa : 300.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

GIÁO TRÌNH NHI KHOA - SĐH
Nhà xuất bản:NXB Y HỌC
Giá bìa : 300.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NHI KHOA TẬP 1
Nhà xuất bản:TS.BS. TRƯƠNG QUANG ĐỊNH
Giá bìa : 280.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHI KHOA TẬP 1 2020 - ẢNH MÀU
Nhà xuất bản:BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
Giá bìa : 400.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHI KHOA TẬP 2 2020 - ẢNH MÀU
Nhà xuất bản:BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
Giá bìa : 400.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung