slogan


Sách chuyên khoa nhi

img01

NGOẠI NHI LÂM SÀNG
Nhà xuất bản:PGS.TS.BS. TRƯƠNG NGUYỄN UY LINH
Giá bìa : 320.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

QUY TRÌNH KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG NHI KHOA 2018
Nhà xuất bản:BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
Giá bìa : 180.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

CÂP CỨU NHI KHOA , ĐÁNH GIÁ ,PHÂN LOẠI ,XỬ TRÍ VÀ ĐIỀU TRỊ
Nhà xuất bản:PGS.TS. NGUYỄN TIẾN DŨNG
Giá bìa : 300.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

QUY TRÌNH KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG NHI KHOA
Nhà xuất bản:BV NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ
Giá bìa : 180.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung