slogan


Sách chuyên khoa nhãn khoa

img01

NHÃN KHOA T1
Nhà xuất bản:PGS.TS.ĐỖ NHƯ HƠN
Giá bìa : 330.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Nhãn khoa T2
Nhà xuất bản:PGS.TS ĐỖ NHƯ HƠN
Giá bìa : 240.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

NHÃN KHOA T3
Nhà xuất bản:PGS.TS ĐỖ NHƯ HƠN
Giá bìa : 300.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH VỀ MẮT
Nhà xuất bản:NXB Y HỌC
Giá bìa : 75.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

CHĂM SÓC MẮT TRẺ EM - PHẦN LÝ THUYẾT ( ẢNH MÀU )
Nhà xuất bản:BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG
Giá bìa : 665.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

CHĂM SÓC MẮT TRẺ EM - PHẦN THỰC HÀNH ( ẢNH MÀU )
Nhà xuất bản:BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG
Giá bìa : 308.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung