slogan


Sách chuyên đề

img01

Từ điển nhi khoa P - A - V
Nhà xuất bản:Sách Dịch
Giá bìa : 93.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Từ điển thuật ngữ y học lao động A - P - V
Nhà xuất bản:Viện YH Lao động & VSMT
Giá bìa : 89.500 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Từ điển bách khoa y học phổ thông
Nhà xuất bản:Sách Dịch
Giá bìa : 270.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Từ điển y học hội chứng dấu hiệu bệnh tật
Nhà xuất bản:NXB Y Học
Giá bìa : VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Thuật ngữ giải phẫu Anh Việt
Nhà xuất bản:NXB Y Học
Giá bìa : 99.000 VNĐ
“Giải phẫu” trong y học là một môn học rất quan trọng trong y học. Các bậc tiền bối ngành y đã nói rằng, y học bắt đầu từ giải phẫu và thực sự có ...
Chi tiết Đặt mua

img01

Danh bạ điện thoại ngành y tế Việt Nam
Nhà xuất bản:NXB Y Học
Giá bìa : 108.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

MÔ HỌC
Nhà xuất bản:NXB Y Học
Giá bìa : 450.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua

img01

Ngành y tế Việt Nam vững bước vào thế kỷ 21
Nhà xuất bản:Bộ Y Tế
Giá bìa : 1.000.000 VNĐ
...
Chi tiết Đặt mua


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung